Opłata konferencyjna

Opłata standardowa - 1500 zł

Członkowie PTA / EAA - 1400 zł

Studenci - 1200 zł

Opłata pokrywa koszty wszystkich materiałów konferencyjnych, w tym jednego papierowego egzemplarza rocznika Hydroacoustic (vol. 20), obiadów, kawy podczas przerw, wycieczki oraz bankietu.

Opłata powinna być przelana na konto:

IBAN: PL 44 1020 1811 0000 0102 0014 2224

BIC (SWIFT): BPKOPLPW

ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Tytuł: SHA2017 - imię i nazwisko

NIP: 779 - 20 - 62 - 580