POLSKIE TOWARZYSTWO AKUSTYCZNE
ODDZIAŁ GDAŃSKI
STRONA GŁÓWNA ZARZĄD I CZŁONKOWIE HYDROACOUSTICS JOURNAL & DATA BASE DANE KONTAKTOWE
Polskie Towarzystwo Akustyczne (PTA) jest stowarzyszeniem naukowym osób związanych z akustyką. Oddział Gdański PTA jest jednym z siedmiu oddziałów działających w naszym kraju. Najwyższą władzą PTA jest Zjazd Delegatów. Naczelnym organem realizującym cele statutowe stowarzyszenia i reprezentującym PTA na zewnątrz jest Zarząd Główny.
Najważniejsze zadania stawiane PTA to:
  • rozwijanie akustyki z uwzględnieniem jej działów i dziedzin pokrewnych,
  • łączność naukowa z osobami pracującymi twórczo w dziedzinie akustyki i dziedzinach pogranicznych,
  • popularyzowanie akustyki ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin ważnych dla nauki, kultury społeczeństwa, gospodarki narodowej i ochrony środowiska,
  • prowadzenie działalności gospodarczej.
Członkiem stowarzyszenia mogą być nie tylko osoby fizyczne czynnie interesujące się zagadnieniami akustyki, ale również instytucje i zakłady pracy wspierające walkę z hałasem i wibracjami oraz rozwój akustyki. Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do PTA prosimy o wypełnienie deklaracji, przysłanie jej do sekretariatu PTA oraz opłacenie składki członkowskiej.


Zapraszamy Państwa do udziału XXXIV krajowym Sympozjum Hydroakustyki, które organizuje Gdański Oddział PTA. Sympozjum odbędzie się w Jastarni 23-26 maja 2017 roku. Treść najlepszych referatów po pozytywnym przejściu procesu recenzji zostanie opublikowana w periodyku Hydroacoustics. Więcej informacji na temat Sympozjum znajdą Państwo na stronie Konferencji.

SHA 2017

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. | Jeśli często słuchasz głośnej muzyki lub używasz słuchawek dokanałowych, przyjdź na bezpłatne badanie słuchu:

środa, 26 kwietnia, godz. 9:00 – 11:00
sala 728 EA

Laboratorium wizyjno-foniczne
Katedry Systemów Multimedialnych
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

INAD

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 4 listopada 2016 roku zmarł przedwcześnie

ś.p.
kmdr dr hab. inż. Ignacy Gloza

profesor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni prorektor tej uczelni wiceprzewodniczący Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego. (nekrolog)

Informujemy, że czasopismo Hydroacoustics jest od tego roku indeksowane w bazie Copernicus. Index Copernicus International to międzynarodowa, specjalistyczna platforma promująca osiągnięcia nauki, a także wspierająca krajową i międzynarodową współpracę pomiędzy naukowcami, wydawnictwami czasopism naukowych oraz jednostkami naukowymi.

COP

Organizacje współpracujące z Gdańskim Oddziałem PTA: