POLSKIE TOWARZYSTWO AKUSTYCZNE
ODDZIAŁ GDAŃSKI
STRONA GŁÓWNA ZARZĄD HYDROACOUSTICS JOURNAL & DATA BASE DANE KONTAKTOWE
Polskie Towarzystwo Akustyczne (PTA) jest stowarzyszeniem naukowym osób związanych z akustyką. Oddział Gdański PTA jest jednym z siedmiu oddziałów działających w naszym kraju. Najwyższą władzą PTA jest Zjazd Delegatów. Naczelnym organem realizującym cele statutowe stowarzyszenia i reprezentującym PTA na zewnątrz jest Zarząd Główny.
Najważniejsze zadania stawiane PTA to:
  • rozwijanie akustyki z uwzględnieniem jej działów i dziedzin pokrewnych,
  • łączność naukowa z osobami pracującymi twórczo w dziedzinie akustyki i dziedzinach pogranicznych,
  • popularyzowanie akustyki ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin ważnych dla nauki, kultury społeczeństwa, gospodarki narodowej i ochrony środowiska,
  • prowadzenie działalności gospodarczej.
Członkiem stowarzyszenia mogą być nie tylko osoby fizyczne czynnie interesujące się zagadnieniami akustyki, ale również instytucje i zakłady pracy wspierające walkę z hałasem i wibracjami oraz rozwój akustyki. Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do PTA prosimy o wypełnienie deklaracji, przysłanie jej do sekretariatu PTA oraz opłacenie składki członkowskiej.


Uprzejmie informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Zarząd Oddziału Gdańskiego PTA podjął decyzję o przeniesieniu organizacji 36 Sympozjum z Hydroakustyki na rok 2021.


36 Sympozjum z Hydroakustyki 2020

Zapraszamy Państwa do udziału w 36 Sympozjum z Hydroakustyki, które organizuje Gdański Oddział PTA. Sympozjum odbędzie się w dniach 26-28 maja 2020 w Łebie. Więcej informacji na temat Sympozjum znajdą Państwo na stronie Konferencji: http://sha2020.pl

Miło nam poinformować, że publikacje konferencyjne Połączonej Konferencji - Acoustics 2018, które znalazły się w IEEE Xplore Digital Library, są indeksowane przez bazy: Scopus i Web of Science.

IEEE Xplore Digital Library


Acoustics 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w Połączonej Konferencji - Acoustics 2018, która odbędzie się w dniach 11-14 września 2018 roku w hotelu Grand Lubicz w Ustce.

W ramach konferencji odbędą się sesje:

  • 65 Otwartego Seminarium z Akustyki
  • 35 Sympozjum z Hydroakustyki
  • Polsko-Niemieckiej Strukturalnej Konferencji z Akustyki

Organizatorem konferencji jest Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Akustycznego oraz Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk.

Otwarte Seminarium z Akustyki (OSA), organizowane rokrocznie od 65 lat przez Polskie Towarzystwo Akustyczne (PTA), jest największym w Polsce spotkaniem grona akustyków i naukowców związanych z szeroko pojętą akustyką. Sympozjum z Hydroakustyki, organizowane od 35 lat, jest miejscem, gdzie spotykają się naukowcy i specjaliści zajmujący się zagadnieniami akustyki podwodnej. Polsko-niemieckie sesje strukturalne, które w przeszłości towarzyszyły konferencji OSA, organizowane są we współpracy z German Acoustical Society DEGA .

Referaty o objętości maksymalnie 6 stron (włącznie z rysunkami i tabelami) powinny spełniać wymogi edytorskie formatu IEEE templates for conference proceedings (A4).

Referaty, które pomyślnie przejdą proces recenzji, zostaną opublikowane w formie elektronicznej w materiałach konferencyjnych Połączonej Konferencji - Acoustics 2018. Organizatorzy konferencji dokładają wszelkich starań, aby wersje elektroniczne tych referatów znalazły się w bazie IEEE Xplore Digital Library (ieeexplore.ieee.org) oraz w bazie Web of Science, Clarivate Analytics.

Więcej informacji na stronie konferencji: http://acoustics2018ustka.pl/ .Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. | Jeśli często słuchasz głośnej muzyki lub używasz słuchawek dokanałowych, przyjdź na bezpłatne badanie słuchu:

środa, 26 kwietnia, godz. 9:00 – 11:00
sala 728 EA

Laboratorium wizyjno-foniczne
Katedry Systemów Multimedialnych
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

INADZapraszamy Państwa do udziału XXXIV krajowym Sympozjum Hydroakustyki, które organizuje Gdański Oddział PTA. Sympozjum odbędzie się w Jastarni 23-26 maja 2017 roku. Treść najlepszych referatów po pozytywnym przejściu procesu recenzji zostanie opublikowana w periodyku Hydroacoustics. Więcej informacji na temat Sympozjum znajdą Państwo na stronie Konferencji.

SHA 2017Informujemy, że czasopismo Hydroacoustics jest od tego roku indeksowane w bazie Copernicus. Index Copernicus International to międzynarodowa, specjalistyczna platforma promująca osiągnięcia nauki, a także wspierająca krajową i międzynarodową współpracę pomiędzy naukowcami, wydawnictwami czasopism naukowych oraz jednostkami naukowymi.

COP

Organizacje współpracujące z Gdańskim Oddziałem PTA: