POLSKIE TOWARZYSTWO AKUSTYCZNE
ODDZIAŁ GDAŃSKI
STRONA GŁÓWNA ZARZĄD HYDROACOUSTICS JOURNAL DATA BASE DANE KONTAKTOWE
Nekrolog Prof. Andrzej Stepnowski

Polskie Towarzystwo Akustyczne (PTA) jest stowarzyszeniem naukowym osób związanych z akustyką. Oddział Gdański PTA jest jednym z siedmiu oddziałów działających w naszym kraju. Najwyższą władzą PTA jest Zjazd Delegatów. Naczelnym organem realizującym cele statutowe stowarzyszenia i reprezentującym PTA na zewnątrz jest Zarząd Główny.
Najważniejsze zadania stawiane PTA to:
  • rozwijanie akustyki z uwzględnieniem jej działów i dziedzin pokrewnych,
  • łączność naukowa z osobami pracującymi twórczo w dziedzinie akustyki i dziedzinach pogranicznych,
  • popularyzowanie akustyki ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin ważnych dla nauki, kultury społeczeństwa, gospodarki narodowej i ochrony środowiska,
  • prowadzenie działalności gospodarczej.
Członkiem stowarzyszenia mogą być nie tylko osoby fizyczne czynnie interesujące się zagadnieniami akustyki, ale również instytucje i zakłady pracy wspierające walkę z hałasem i wibracjami oraz rozwój akustyki. Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do PTA prosimy o wypełnienie deklaracji, przysłanie jej do sekretariatu PTA oraz opłacenie składki członkowskiej.Organizacje współpracujące z Gdańskim Oddziałem PTA: