O Sympozjum

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXXIV Sympozjum Hydroakustyki poświęconym pamięci kmdr dr hab. inż. Ignacego Glozy, które odbędzie się w dniach 23-26 maja 2017 r. w Jastarni.

Sympozjum z Hydroakustyki odbywa się w Polsce co roku począwszy od 1984 r. Jest ono okazją do prezentacji najnowszych osiągnięć we wszystkich głównych obszarach hydroakustyki oraz promowania i integracji badań w tej dziedzinie, zwłaszcza w odniesieniu do krajów regionu Morza Bałtyckiego. Tematyka Sympozjum obejmuje: propagację fal akustycznych w morzu, podwodne szumy emitowane przez statki i platformy, akustykę nieliniową, przetworniki ultradźwiękowe, przetwarzanie sygnałów, hydrolokację i inne zagadnienia związane z akustyką podwodną.

Celem konferencji jest wymiana informacji między zespołami naukowymi, prowadzącymi badania w dziedzinie hydroakustyki, a także ośrodkami przemysłowymi i producentami urządzeń hydroakustycznych, stosowanych w wojsku oraz w wielu dziedzinach gospodarki, takich jak transport morski, rybołóstwo, przemysł naftowy czy archeologia.