Ważne daty

Rozpoczęcie rejestracji: 10.01.2017 r.

Zakończenie rejestracji: 24.04.2017 r.

Przesyłanie referatów: 20.05.2017 r.

Rozpoczęcie konferencji: 23.05.2017 r.