Komitet organizacyjny

  • Jacek Marszal - przewodniczący
  • Grażyna Grelowska - zastępca przewodniczącego
  • Ivor Nissen - zastępca przewodniczącego
  • Karol Listewnik - zastępca przewodniczącego
  • Iwona Kochańska - skarbnik
  • Alicja Salomon - sekretarz
  • Lech Kilian
  • Krzysztof Czarnecki