Organizatorzy

Sympozjum organizowane jest przez Odział Gdański Polskiego Towarzystwa Akustycznego wraz z Komitetem Akustyki Polskiej Akademii Nauk, przy wsparciu Politechniki Gdańskiej i Akademii Marynarki Wojennej.