Rocznik Hydroacoustics

Referaty w języku angielskim będą recenzowane przez członków Komitetu Naukowego oraz innych specjalistów w dziedzinie hydroakustyki.

Wszystkie zaakceptowane przez recenzentów referaty zostaną opublikowane w roczniku "Hydroacoustics" i będą umieszczone w bazie elektronicznej PTA: baza artykułów Hydroacoustics.

Pełne wersje referatów, spełniające wymagania edytorskie, muszą być przesłane do 20 maja 2017 r. na adres: alicja.salomon@eti.pg.gda.pl.

Autor zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji, że referat jest pracą oryginalną, niepublikowaną i nieprzeznaczoną do publikacji gdzie indziej.

Pobierz wzorce edytorskie: