POLSKIE TOWARZYSTWO AKUSTYCZNE
ODDZIAŁ GDAŃSKI
STRONA GŁÓWNA ZARZĄD I CZŁONKOWIE HYDROACOUSTICS JOURNAL & DATA BASE DANE KONTAKTOWE
Sekretarz Oddziału: Alicja Salomon
Polskie Towarzystwo Akustyczne O/Gdańsk
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
e-mail: alicja.salomon@eti.pg.edu.pl
tel.: +48 58 347 20 04, +48 58 347 17 17
fax: +48 58 347 15 35

Konto bankowe oddziału
PKO BP I/O Gdańsk
Marynarki Polskiej 59
80-355 Gdańsk
Nr konta: 44 1020 1811 0000 0102 0014 2224
NIP 779 - 20 - 62 - 580

Wysokość składek
opłata normalna - 100,00 zł
Studenci, doktoranci, emeryci oraz członkowie honorowi są zwolnieni z opłat.