POLSKIE TOWARZYSTWO AKUSTYCZNE
ODDZIAŁ GDAŃSKI
STRONA GŁÓWNA ZARZĄD HYDROACOUSTICS JOURNAL DATA BASE DANE KONTAKTOWE
Polskie Towarzystwo Akustyczne O/Gdańsk
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
NIP 779 - 20 - 62 - 580

Sekretarz Oddziału: Piotr Grall
e-mail: piotr.grall@pg.edu.pl
tel.: +48 58 347 20 04, +48 58 347 17 17
fax: +48 58 347 15 35

Konto bankowe Oddziału
PKO BP I/O Gdańsk
Marynarki Polskiej 59
80-355 Gdańsk
Nr konta: 44 1020 1811 0000 0102 0014 2224

Wysokość składek
  • członkowie zwyczajni i nadzwyczajni zobowiązani są do opłacania składek w wysokości 150 zł na rok (od 1 stycznia 2024 r.),
  • członkowie studenci zobowiązani są do opłacania składek w wysokości 75 zł na rok (od 1 stycznia 2024 r.),
  • członkowie zwyczajni i nadzwyczajni o statusie pracujących emerytów zobowiązani są do opłacania składek w wysokości takiej samej jak zwyczajni i nadzwyczajni.