HYDROACOUSTICS
ANNUAL JOURNAL
START NEW VOL 20 SEARCH STATISTICS PAS - GDANSK DIVISION

Zakłócenia pomiarów hydroakustycznych powodowane przez statek, na przykładzie r/v "Oceania"

pp. 245-250, vol. 3, 2000

K. Poraziński
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Sopot, Poland

Key words:

Abstract: Pomiary hydroakustyczne prowadzone są już od czasów I wojny światowej i bez względu na charakter tych pomiarów, najpopularniejszą platformą pomiarową jest jednostka pływająca - statek. Statek prowadzący pomiary na morzu nie jest neutralny w stosunku do badanego środowiska. Wnosi on mnóstwo czynników mogących spowodować zmiany środowiska, jak również mogących mieć wpływ na efekt rejestracji danych pomiarowych.

Download: Fulltext PDF, BibTeX

© Polish Acoustical Society - Gdansk Department, Polish Academy of Sciences. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported. (CC BY-NC-SA 3.0)